Amfibieën

Bekijk het artikel over het effect van licht op padden in het tijdschrift RAVON hier

Amfibieën worden vaak aangetrokken door licht. Dat kan een groot probleem zijn, vooral in het voorjaar wanneer er migratie is tussen de overwinteringsplaatsen en de locaties waar voortplanting plaatsvindt. Denk maar aan de paddentrek in de eerste mooie dagen van het vroege voorjaar. Op wegen waar veel verlichting is, blijven veel amfibieën onder lampen op de weg zitten, waardoor de kans op doodrijden sterk toeneemt.
In dit gerichte onderzoek wordt onderzocht of de aantrekkingskracht van licht op amfibieën kan worden verminderd door het gebruik rood of groen licht – in het rode licht zit minder blauw licht, en in het groene licht minder rood.

In maart 2012 is gestart op een tweetal proeflocaties. Op deze locaties, waar veel padden en andere amfibieën oversteken, zijn vier verschillende typen licht getest waarbij de aantallen dieren zijn geteld die zich onder de lampen verzamelen. De veldexperimenten vonden voorjaar 2012 plaats op oversteekplaatsen nabij Kootwijk op de Veluwe en bij de Amerongse Bovenpolder. In 2013 is het veldexperiment herhaald in Amerongen en in de buurt van Bloemendaal. De experimenten zijn uitgevoerd door de plaatselijke werkgroepen die amfibieën overzetten (zie www.padden.nu)

mensen van de werkgroep padden van de verenigingen dorp en natuur Amerongen- Leersum tellen overstekende padden onder de verschillende lampen bij de Amerongse Bovenpolder.

mensen van de werkgroep padden van de verenigingen dorp en natuur Amerongen- Leersum tellen overstekende padden onder de verschillende lampen bij de Amerongse Bovenpolder.

veldwerkers uit Bloemendaal kijkt naar het gedrag van amphibieen die de Duinlustweg oversteken, en wat de effecten zijn van verlichting

veldwerkers uit Bloemendaal kijkt naar het gedrag van amphibieen die de Duinlustweg oversteken, en wat de effecten zijn van verlichting

De vrijwilligers in Kootwijk staan in de startblokken voor het lichtonderzoek (22 feb. 2012)