Nachtvlinders

Nachtvlinders staan erom bekend dat ze sterk worden aangetrokken door nachtelijk kunstlicht. Wanneer een nachtvlinder eenmaal door een lamp is aangetrokken, loopt hij een verhoogd risico om te sterven, bijvoorbeeld doordat vleermuizen op nachtvlinders jagen rondom lantaarnpalen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de voortplanting van nachtvlinders verstoord wordt door kunstlicht. De vraag is hoe groot de gevolgen zijn voor nachtvlinder populaties. Is het gevolg van nachtelijk kunstlicht dat nachtvlinder populaties achteruit gaan, of gaat het slechts om enkele individuen die door licht worden aangetrokken?

Daarnaast is het zo dat nachtvlinders een centrale rol spelen in voedselwebben. Rupsen zijn belangrijke herbivoren, maar zijn tevens gastheren voor parasitoïden en voedsel voor vogels. Volwassen nachtvlinders vormen belangrijk voedsel voor vleermuizen en nacht-actieve vogelsoorten. Daarom wordt in dit project tevens onderzocht of kunstlicht indirect effect heeft of waardplanten, parasitoiden en predatoren, via veranderingen in nachtvlinder populaties.