Monitoring

Een van de opvallendste effecten van kunstlicht op wilde dieren is de aantrekking van nachtvlinders en andere insecten door kunstlicht. Nachtvlinders kunnen soms in grote aantallen rond een lichtbron gevonden worden. Ze kunnen zich daar beschadigen, en lopen het risico dat ze worden opgegeten. Naast de aantrekking zijn er nog andere effecten, zie het ook het verdiepend onderzoek. De aantallen en soorten nachtvlinders gaan achteruit in West-Europa en dat komt mogelijk door nachtelijk kunstlicht.
Om hier achter te komen worden de nachtvlinder populaties op onze onderzoek locaties nauwkeurig in de gaten gehouden. We meten de effecten van wit, rood of groen licht op de aanwezige nachtvlinders. Als het kunstlicht een sterk negatief effect heeft, dan is de verwachting dat dit op termijn leidt tot lagere aantallen en daarmee een lagere populatiedichtheid. Deze verandering in populatiedichtheid zal in dat geval niet optreden op de plaatsen waar we wel metingen doen, maar die we niet verlichten.
Het bijhouden van de nachtvlinderpopulaties gebeurt samen met de Vlinderstichting en een groot aantal vrijwilligers. Gedurende een aantal nachten in de voorzomer en zomer worden nachtvlinders gevangen, op naam gebracht en weer losgelaten.

De geelschouderspanner (Ennomos alniaria) is op een van de onderzoek sites waargenomen (foto: Vlinderstichting/Tim Termaat)

De geelschouderspanner (Ennomos alniaria) is op een van de onderzoek sites waargenomen (foto: Vlinderstichting/Tim Termaat)