Verdiepend onderzoek

Veel soorten nachtvlinders worden aangetrokken door kunstlicht, maar dit is zeker niet het enige effect van kunstlicht op Nachtvlinders. Net als andere nachtactieve dieren hebben nachtvlinders zich in de loop van miljoenen jaren aangepast aan een leven in het donker. De laatste decennia zijn de nachten echter een stuk minder donker geworden. Binnen dit project onderzoeken we hoe dit de ecologie van nachtvlinders beïnvloedt en wat de gevolgen hiervan zijn op hun populaties. Uit het onderzoek tot nu toe is gebleken dat het natuurlijke gedrag van nachtvlinders sterk verstoord wordt door kunstlicht, ook als dit licht erg zwak is. Nachtvlinder vrouwtjes maken minder lokstoffen voor mannetjes, nachtvlinders zijn minder actief, eten minder en zijn minder geneigd te paren als het niet donker is.
Nachtvlinders en hun rupsen zijn belangrijk: ze zijn bestuivers, de rupsen eten planten, en ze zijn prooien voor veel andere dieren zoals vogels en vleermuizen. Het is daarom niet ondenkbaar dat effecten op nachtvlinders door kunnen werken op de vegetatie of hun natuurlijke vijanden.

In een apart experiment wordt er gekeken naar het effect van licht op de interactie tussen nachtvlinders en de vegetatie

In een apart experiment wordt er gekeken naar het effect van licht op de interactie tussen nachtvlinders en de vegetatie (foto: NIOO-KNAW/Kamiel Spoelstra).