Planten

De vegetatie is de basis van elk ecosysteem, en daarom is samen met FLORON op alle onderzoeklocaties de vegetatie in kaart gebracht, nog voordat het licht is aangegaan. Aan het eind van het experiment wordt dit herhaald om te zien of er door de verlichting veranderingen in de vegetatie op zijn getreden.
Daarnaast wordt gekeken naar de jaarlijkse cyclus van planten. Veel planten gebruiken daglengte om te bepalen wanneer ze in het voorjaar blad krijgen, gaan bloeien of hun blad weer laten vallen. Dit proces kan verstoord worden door kunstlicht. We kijken of er verschillen zijn in de momenten waarop deze processen plaatsvinden bij de verschillende kleuren verlichting.

Niet alleen de planning van dieren kan in de war worden gebracht door licht. Bij planten kan de bloei eerder plaatsvinden, of de bladval wordt uitgesteld. Op de onderzoek locaties wordt gekeken naar de effecten van licht op de jaarcyclus van planten.

Niet alleen de planning van dieren kan in de war worden gebracht door licht. Bij planten kan de bloei eerder plaatsvinden, en de bladval juist later. Op de onderzoek locaties wordt gekeken naar de effecten van licht op de jaarcyclus van planten (foto: WUR/Roy van Grunsven).