Vogels

Door jaren van evolutie kunnen organismen perfect gebruik maken van het natuurlijke licht-donker ritme. Hun gedrag is zo gesynchroniseerd dat het altijd op het meest geschikte moment van de dag of van het jaar plaats vindt. Voor vogels is licht de belangrijkste prikkel voor het timen van hun activiteit. Nachtelijk kunstlicht veranderd de natuurlijke licht-donker cyclus en kan daarmee de betrouwbaarheid van licht als prikkel verzwakken.

We verwachten dat nachtelijk kunstlicht onder anderen een effect heeft op het voorkomen, de overleving, de timing van broeden en de dagelijkse activiteitspatronen van vogels. Binnen LichtOpNatuur bestuderen we vogels op twee manieren, voor meer informatie hierover zie de tabbladen ‘Verdiepend onderzoek’ en ‘Monitoring’.

foto: NIOO-KNAW/Kamiel Spoelstra

foto: NIOO-KNAW/Kamiel Spoelstra