Monitoring

De monitoring van vogels op onze terreinen wordt uitgevoerd door twee organisaties; SOVON en het Vogeltrekstation. Zij gebruiken twee verschillende methoden om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het voorkomen van soorten. De medewerkers van SOVON inventariseren de territoria van broedvogels door vanaf het begin van het broedseizoen standaard rondes door de gebieden te maken waarbij o.a. nesten en zang genoteerd worden. Resultaat hiervan is een kaart waarop de territoria van de waargenomen soorten zijn ingetekend. De vrijwilligers van het Vogeltrekstation (ringers) vangen op gestandaardiseerde wijze vogels. Dit wordt een aantal keer gedurende het seizoen gedaan met behulp van mistnetten op de transecten. De gevangen vogels krijgen een ring met uniek nummer om zodat ze bij een volgende vangst geĆÆdentificeerd kunnen worden. Op deze manier kunnen we een inschatting maken van de veranderingen in aantallen van een soort door de jaren heen. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat door de verlichting op bepaalde plekken een soort in aantal toeneemt of juist afneemt.

Onderzoek naar vogels door mensen van het Vogeltrekstation op een van de onderzoek sites (photograph: NIOO-KNAW/Maaike de Jong).

Onderzoek naar vogels door mensen van het Vogeltrekstation op een van de onderzoek sites (photograph: NIOO/KNAW-Maaike de Jong).

foto: NIOO-KNAW/Kamiel Spoelstra

foto: NIOO-KNAW/Kamiel Spoelstra