Verdiepend onderzoek

Het doel van het onderzoek aan mezen is het in kaart brengen van de effecten van nachtelijk kunstlicht op het broedsucces en de overleving bij vogels. Tevens zal er worden onderzocht hoe verschillende kleuren licht de voortplanting en overleving beïnvloeden: licht van speciale kleursamenstelling kan wellicht minder verstorend zijn.

Het onderzoek wordt gedaan aan in nestkasten broedende koolmezen, en omvat metingen aan onder andere zang, legdatum, legselgrootte, aantal jongen dat uitvliegt, vaderschap (aantal jongen per nest met een andere biologische vader). Verder zal de overleving van volwassenen en jongen tot volgend broedseizoen worden gemeten.

Net als in het monitoring project zullen er 3 verschillende typen licht getest worden: licht met een groenig spectrum, licht met een roodachtig spectrum en wit licht. Daarnaast zal er nog een controlegroep zijn die niet zal worden blootgesteld aan nachtelijk kunstlicht. De resultaten van dit gerichte onderzoek kunnen hierdoor gekoppeld worden aan de bevindingen van het monitoring project.

We leren veel van vogels die in nestkasten broeden: wanneer beginnen ze, en hoeveel jongen brengen ze groot?

We leren veel van vogels die in nestkasten broeden: wanneer beginnen ze, en hoeveel jongen brengen ze groot? (foto: NIOO-KNAW/Kamiel Spoelstra).

Nest van een bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) in een van de nestkasten (foto: NIOO-KNAW/Maaike de Jong).

Nest van een bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) in een van de nestkasten (foto: NIOO-KNAW/Maaike de Jong).