Zoogdieren

Veel zoogdiersoorten zijn nachtactief en hebben wellicht last van nachtelijke verlichting. Licht heeft mogelijk een negatieve invloed op de activiteit van muizen buiten hun holen. Veel soorte vleermuizen worden ook afgschrikt door licht; over de effecten op grote zoogdiersoorte is nog maar weinig bekend.

Er is echter wel veel bekend over het gedrag van muizen in het laboratorium, waar nachtelijk licht de activiteiten sterk onderdrukt en, afhankelijk van de omstandigheden, effecten heeft op het dagelijks activiteitsritme. Over vleermuizen is juist relatief veel bekend over de effecten in het vrije veld: sommige soorten vleermuizen maken gebruik van nachtelijk licht, terwijl andere soorten er juist last van hebben. Voor alle soorten zoogdieren geldt dat er nog maar weinig bekend is over de lange termijn effecten van nachtelijk kunstlicht.

Gewone Grootoorvleermuizen zijn lichtschuwe dieren, nachtelijk kunstlicht leidt mogelijk tot verlies van leefgebied voor deze soort (foto: Kamiel Spoelstra).

Gewone Grootoorvleermuizen zijn lichtschuwe dieren, nachtelijk kunstlicht leidt mogelijk tot verlies van leefgebied voor deze soort (foto: Kamiel Spoelstra).