Muizen

Muizen zijn veelal nachtdieren, en wachten met hun activiteit tot het voldoende donker is. Van het gedrag van muizen is relatief veel bekend uit het laboratorium, zo weten we dat muizen vaak direct hun activiteit onderdrukken (‘maskering’) als er licht is ’s nachts. Ook kan het dag- en nacht ritme van muizen veranderen als gevolg van kleine hoeveelheden kunstlicht. Over het gedrag van muizen in het vrije veld is veel minder bekend, en nog minder over hoe dat wordt beïnvloed door kunstlicht. Het ligt echter voor de hand dat licht sterke effecten heeft op muizen die in het vrije veld leven. Op de lange termijn leiden die mogelijk tot andere dichtheden op en rondom de verlichte plekken.
In het lichtopnatuur project meten we hoe actief muizen zijn onder de lantaarnpalen, en of er verschillen zijn in activiteit onder de verschillende kleuren licht. Ook meten we of er veranderingen zijn in het nachtelijk activiteitenpatroon van muizen. Tenslotte kijken we of er langzaamaan veranderingen zijn in de dichtheid van muizen op en rondom de verlichte stukken habitat.

Muizen zijn veelal nachtactief, en hebben mogelijk veel last van kunstlicht. Er is echter nog maar weinig bekend over de effecten van licht op muizen in het vrije veld.

Muizen zijn veelal nachtactief, en hebben mogelijk veel last van kunstlicht. Er is echter nog maar weinig bekend over de effecten van licht op muizen in het vrije veld (foto: Kamiel Spoelstra).