Vleermuizen

 
Bekijk onze laatste publicatie over vleermuizen hier / en kijk hier voor de supplementaire informatie

Vleermuizen zijn een bijzondere soortgroep als het gaat om nachtelijk kunstlicht. Het is sinds langere tijd bekend dat vleermuizen vaak rond lantaarnpalen jagen. Dat komt omdat zich rond lampen ’s nachts [link nachtvlinders] veel insecten verzamelen die relatief gemakkelijk door vleermuizen te vangen zijn. Vooral de gewone dwergvleermuis weet handig gebruik te maken van deze voedselbron. De meeste soorten vleermuizen zijn echter lichtschuw en worden tijdens hun nachtelijke activiteiten gehinderd door licht. Het is mogelijk dat deze soorten minder gehinderd worden door andere kleuren licht (rood, groen), en dat de aantrekking van vleermuizen – via de aantrekking van insecten – ook per kleur verschilt.
In het Lichtopnatuur onderzoek wordt gekeken naar de effecten van licht op de jachtactiviteit van vleermuizen, en hoe succesvol ze zijn in het vangen van insecten. Ook kijken we of licht invloed heeft op de plek waar vleermuizen de dag doorbrengen.

Vleermuizen kiezen mogelijk andere verblijfplaatsen als er verlichting in de buurt is

Vleermuizen kiezen mogelijk andere verblijfplaatsen als er verlichting in de buurt is (foto: NIOO-KNAW/Thomas Raap)

Vleermuizen van het geslacht Myotis, zoals deze franjestaart (Myotis nattereri) zijn zeer lichtschuw en zul je niet in de buurt van verlichting aantreffen (foto: Kamiel Spoelstra)

Vleermuizen van het geslacht Myotis, zoals deze franjestaart (Myotis nattereri) zijn zeer lichtschuw en zul je niet in de buurt van verlichting aantreffen (foto: Kamiel Spoelstra)